Årsmøte i Vasetløypene SA

Årsmøtet ble avholdt:

Dato:    25. mars 2013
Tid:       Klokken 1700
Sted:    Sekskanten på Vaset

Innkalling til årsmøtet 2012

Dokumentasjon fra årsmøtet:

Årsberetning for Vasetløypene 2012

Regnskap for Vasetløypene 2012

Årsmøteprotokoll 2013

 

Vasetvannet rundt

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no