Årsmøte 2017

Styret i Vasetløypene SA innkaller med dette andelseierne i Vasetløypene SA til Årsmøte.

Dato:        Mandag 10. april

Tid:          Klokken 1700

Sted:        Sekskanten på Vaset

Vestre Slidre Kommune arrangerer informasjonsmøte på Sekskanten samme dag klokken 1900. Årsmøtet i Vasetløypene avsluttes før informasjonsmøtet starter.

Årsmøtet i Vasetløypene SA er åpent for andelseiere i løypelaget. Nødvendig dokumentasjon vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på www.vasetloypene.no.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet skal være styret i hende senest mandag 3. april. Sakene sendes på epost til post@vasetloypene.no.

Er det spørsmål til innkallingen eller løpelagets virksomhet kan et av styrets medlemmer kontaktes. Kontaktinformasjon finnes på: www.vasetloypene.no.

Saksliste:

  1. Åpning av Årsmøtet
  2. Valg av møteleder
  3. Godkjenning av innkallingen
  4. Valg av 1 person til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder
  5. Gjennomgang av styrets årsberetning
  6. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet
  7. Valg
  8. Innkomne saker
  9. Orientering om budsjett og planer

Vi viser til selskapets vedtekter for ytterligere informasjon om selskapet. Vedtektene finnes på vasetloypene.no.

Vi ønsker alle andelseiere velkommen til Årsmøtet.

Vaset, 19. mars 2017

Bjørn Sveine, styrets leder

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no