Årmøte 2018

 

Dokumentasjon

Innkalling til årsmøtet
Vasetløypene SA innkaller med dette alle andelseierne i Vasetløypene SA til årsmøte.

Dato: Mandag 26. mars

Tid: Klokken 1700

Sted: Sekskanten på Vaset

Vestre Slidre Kommune arrangerer informasjonsmøte på Sekskanten samme dag klokken 1900. Årsmøtet i Vasetløypene avsluttes før informasjonsmøtet starter.

Årsmøtet i Vasetløypene SA er åpent for andelseiere i løypelaget. Nødvendig dokumentasjon vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på www.vasetloypene.no.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende senest mandag 19. mars. Sakene sendes på epost til post@vasetloypene.no.

Er det spørsmål til innkallingen eller løpelagets virksomhet kan et av styrets medlemmer kontaktes. Kontaktinformasjon finnes på: www.vasetloypene.no.

Saksliste:

Vi viser til selskapets vedtekter for ytterligere informasjon om selskapet. Vedtektene finnes på vasetloypene.no.

Vi ønsker alle andelseiere velkommen til Årsmøtet.

Vaset, 3. mars 2018

Bjørn Sveine, styrets leder

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no