Årsbidrag for skiløyper på Vaset

Konto for årsbidrag: 1503 21 87916.

Anbefalt årsbidrag er 1.000 kroner.

Vi håper alle som bruker løypene betaler årsbidraget. For det får en familie mer enn 130 kilometer flotte skiløyper hele vintersesongen.En times kjøring med løypemaskinen koster over 1000 kroner og jo større bidrag vi får, jo mer løyper får vi kjørt.

Her finner du vedtektene til Vasetløypene:
Vedtekter

Vasetvannet rundt1
SLIK VIL VI HA DET: Naturen bidrar med sitt, Løpelaget kjører løyper og brukerne betaler inn sitt bidrag. Da blir det bra forhold på Vaset!

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no